arrow_drop_up arrow_drop_down

Loopbaanbegeleiding met loopbaancheques bij Passion for Work! 8 u coaching voor €80!? Ja, het kan écht…

Wat is loopbaanbegeleiding?

Loopbaanbegeleiding helpt jou als werknemer, freelancer of (startende) ondernemer om een antwoord te vinden op je loopbaanvragen.

Komen deze vragen je bekend voor?

 • Lig je wakker van je werk?
 • Ligt bore-out of burn-out op de loer?
 • Ben je misschien hoogsensitief (HSP)?
 • Heeft je job/bedrijf een negatief effect op je privéleven?
 • Wil je professioneel iets anders, maar weet je niet wat?
 • Weet je wat je wil, maar niet hoe dit te bereiken of durf je de stap niet te zetten?
 • Verlang jij ernaar je hart te volgen, ook professioneel?

Eerst bespreek je tijdens een gratis, vrijblijvend telefonisch gesprek je vraag  en situatie en kijk je of je recht hebt op gesubsidieerde loopbaanbegeleiding.
Op basis van dit gesprek, beslis je of loopbaanbegeleiding iets voor jou is. Is dit het geval, dan start de loopbaanbegeleiding.

 • In een eerste fase bekijk je met je loopbaanbegeleider wat je loopbaandoel is. Dit kan gaan over inzicht willen krijgen in wat je precies wil. Of misschien weet jij wat je wil, maar heb je hulp nodig om dit te bereiken en/of om je angst te overwinnen om een stap te zetten.
 • Daarna stel je samen een persoonlijk ontwikkelplan op. Hiervoor gebruik je de input uit onze stappenprogramma’s,  de coaching en de online mastermindgroep.
 • Tot slot overloop je met je loopbaanbegeleider hoe je de begeleiding hebt ervaren en of je nog iets moet bijsturen. Heb je daarna nog vragen, dan kan je tot 12 maanden na het beëindigen van je loopbaanbegeleiding terecht in de online mastermindgroep.

Heb ik recht op gesubsidieerde loopbaanbegeleiding?

Je hebt recht op loopbaanbegeleiding als je op het ogenblik van je aanvraag aan deze 3 voorwaarden voldoet:

 • Je bent minimum 1 jaar deeltijds of voltijds aan het werk als werknemer of zelfstandige.
 • Je hebt de voorbije 6 jaar nog geen loopbaanbegeleiding gevolgd.
 • Woon je in een ander land dan België dat tot de EU of EER behoort? Dan heb je recht op loopbaanbegeleiding als je in Vlaanderen of Brussel werkt.

Woon je in Wallonië? Dan heb je recht op loopbaanbegeleiding als je:

 • ​​in Vlaanderen of Brussel werkt én
 • als je verhuisd bent vanuit een ander land dat tot de EU of EER behoort.Je woont in Vlaanderen of Brussel.
  Woon je niet in Vlaanderen of Brussel, dan heb je onder bepaalde voorwaarden toch recht op loopbaanbegeleiding.

Woon je als Belg in Wallonië en werk je in Vlaanderen of Brussel, dan heb je dus géén recht op loopbaanbegeleiding. Wallonië is immers een deelstaat en geen ander land dat tot de EU of EER behoort. De Vlaamse Gemeenschap is niet bevoegd om regelgeving uit te schrijven voor inwoners van Wallonië.

Enkele voorbeelden ter verduidelijking:

 • ​Je woont in Gent en werkt in Leuven. Je hebt recht.
 • Je woont in West-Vlaanderen en werkt in Nederland. Je hebt recht.
 • Je woont in Limburg en werkt in Wallonië. Je hebt recht.
 • Je woont in Nederland (of een ander land dat tot de EU of EER behoort) en werkt in Vlaanderen. Je hebt recht.
 • Je woont in Frankrijk (of een ander land dat tot de EU of EER behoort) en werkt in Brussel. Je hebt recht.
 • Je woont in Nederland en werkt in Frankrijk. Je hebt geen recht.
 • Je woont in Wallonië en werkt in Brussel. Je hebt geen recht.
 • Je woonde in Spanje en verhuisde naar Wallonië, en werkt nu in Brussel. Je hebt recht.

Lijst van situaties die momenteel gelijkgesteld zijn aan ‘werkend’
Deze lijst wordt aangepast indien zich nieuwe situaties voordoen.

 • Voor leerkrachten: indien zij een loopbaancheque aanvragen tijdens de periode van uitgestelde vergoeding (juli en augustus). Leerkrachten die gewerkt hebben van 1/9 van het voorgaande jaar tot en met 30/6 van het lopende jaar, hebben recht op een loopbaancheque omdat zij recht hebben op een
  uitgestelde vergoeding.
 • Personen die een verbrekingsvergoeding ontvangen en dit gedurende de periode die deze verbrekingsvergoeding dekt.
 • Personen met een SINE statuut, art 60
 • Personen met een IBO overeenkomst
 • Personen die werken met dienstencheques zonder bijkomend inkomensgarantieuitkering
 • Invoegwerknemers
 • Weppluscontract
 • Personen in het kader van een stage tijdens een Syntra opleiding Bedrijfsbheer (in tegenstelling tot cursisten die in het kader van een VDAB-opleiding stage lopen.)
 • Werklozen die van hun bijberoep hun hoofdberoep gemaakt hebben. Door het werkloos worden (kan niet ingeschreven worden als niet werkende werkzoekend), wordt zijn bijberoep hoofdberoep en heeft hij recht op een cheque. RSVZ maakt geen onderscheid tussen hoofd en bijberoep als zelfstandige.
  Betrokkene blijft professioneel actief.
 • Categorieën 93 (vrij ingeschreven deeltijds werkende zonder uitkering RVA) en 80 ( werkende met uitkering van RVA) en daarnaast zelfstandige in bijberoep met aanvullende uitkering
 • Deeltijds werkenden zonder inschrijving bij VDAB
 • Personen in zwangerschapsverlof
 • Personen tijdens (langdurige) ziekte uitgezonderd ziekte tijdens interim, op voorwaarde dat ze nog een arbeidsovereenkomst of het statuut van zelfstandige hebben.
 • Personen in ouderschapsverlof
 • Personen in tijdskrediet
 • Personen die werken en wonen in Vlaanderen maar een arbeidsovereenkomst hebben niet naar Belgisch recht. (bvb Nederlander woont in Vlaanderen, werkt in Vlaanderen en heeft een arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht) Het is mogelijk dat VDAB hier geen gegevens over krijgt, waardoor een burger onterecht een weigering krijgt.
 • Meewerkende echtgeno(o)t(te) van een zelfstandige (valt onder art 6 van KB over activiteit zelfstandige)
 • Tijdelijke werklozen wegens economische oorzaak: bij tijdelijke werkloosheid wordt de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en werkgever niet gestopt dus komen ze in aanmerking voor de loopbaancheque.
 • Werknemer met overbruggingsvergoeding
 • Onthaalouder: ofwel aangesloten bij kind en gezin, dan is hij/zij werknemer. Of hij of zij is zelfstandige.
 • De arts-specialist-in-opleiding
 • De Huisarts-in-opleiding
 • Personen die gebruik maken van een inschakelingsvergoeding

Indien je niet voldoet aan deze voorwaarden, neem dan toch contact met ons op. Wij bespreken samen met jou hoe we jou kunnen helpen.

Hoe vaak kan ik gesubsidieerde loopbaanbegeleiding volgen?

Je hebt elke 6 jaar recht op een loopbaanbegeleidingstraject van 2 keer 4 uur.

 • Je kan deze 2 pakketten van 4 uur direct na elkaar opnemen of met een tussenpauze erin.
 • Je hoeft deze 2 pakketten niet in hetzelfde loopbaancentrum te volgen.
 • Het eerste vrijblijvende gesprek dat je bij het loopbaancentrum hebt, is gratis en telt niet mee als loopbaabegeleiding.

Hoeveel loopbaancheques bestel ik en hoeveel kosten ze?

 • Je kan slechts 1 loopbaancheque (voor 4 uur begeleiding) per keer bestellen. Als je je 4 uur begeleiding hebt afgerond, kan je een tweede loopbaancheque bestellen.
 • Per loopbaancheque betaal je 40 euro. Dit is erg voordelig, want de reële waarde bedraagt 550 euro. De Vlaamse overheid legt per loopbaancheque dus 510 euro bij. Hierdoor krijg je dus 8 u coaching voor €80 ipv dat je €1100 betaalt. Een serieuze besparing dus!

Hoe bestel ik loopbaancheques?

Je kan op 2 manieren loopbaancheques bestellen:

 • Online via Mijn loopbaan. Kies in Mijn loopbaan in het rechtermenu voor de link ‘Aanvraag loopbaancheques’.
 • Telefonisch op het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).

Wanneer bestel ik best loopbaancheques?

 • Je kan wachten met het bestellen van je loopbaancheques tot je een eerste vrijblijvend telefonisch gesprek gehad hebt.
 • Bestel je ze liever op voorhand? Ook dat kan. Hou er wel rekening mee dat loopbaancheques maar 3 maanden geldig zijn. De geldigheidsdatum staat vermeld op de cheques. Start dus voor deze datum met je begeleiding.

Wat gebeurt er nadat ik mijn loopbaancheques besteld heb?

 • VDAB controleert of je recht hebt op loopbaancheques. Heb je er geen recht op, dan krijg je een mail of brief met de reden waarom. Ben je het hier niet mee eens of wil je bijkomende info? Bel dan binnen de 2 weken naar 02 506 12 05 of mail naar lb.cheque@vdab.be.
 • Heb je er wel recht op, dan krijg je van de firma Edenred een overschrijvingsformulier voor 40 euro via mail of post.
 • Heb je het bedrag betaald?
  • Dan ontvang je de dag erna je digitale loopbaancheque van Edenred via mail. Heb je na 2 weken nog geen cheque gekregen? Bel dan naar 02 506 12 05 of mail naar lb.cheque@vdab.be.
  • Opgelet: heb je een verkeerd bedrag gestort of was de mededeling op je overschrijving niet correct? Dan krijg je je geld terug.
 • Maak nu een afspraak voor een gratis telefonisch kennismakingsgesprek met een Passion for Work-coach in je buurt. Bezorg je loopbaancheque aan je Passion for Work-coach. Bij voorkeur via mail. Indien je dit wenst kan je hem ook afdrukken en meenemen.

Wat als mijn loopbaancheques vervallen zijn?

Geen nood: wanneer je je loopbaancheque niet voor de geldigheidsdatum (binnen de 3 maanden) gebruikt, wordt je geld automatisch teruggestort. Dit wil niet zeggen dat je recht op loopbaancheques vervalt. Je kan een nieuwe loopbaancheque aanvragen, die dan opnieuw drie maanden geldig is.

Zijn loopbaancheques fiscaal aftrekbaar?

Neen. Je kan je loopbaancheque niet aftrekken van de belastingen.

Kan ik loopbaancheques aanvragen als ik in mijn opzegtermijn zit?

Ja. Zolang je in je opzegtermijn zit, kan je een loopbaancheque aanvragen. Ben je werkloos, dan kan dit niet meer.

Kan ik loopbaancheques aanvragen als leerkracht wanneer mijn contract is afgelopen?

Heb je het afgelopen schooljaar gewerkt van 1 september tot en met 30 juni, dan heb je recht op loopbaancheques. Doe je tijdens de maanden juli en augustus een aanvraag via Mijn loopbaan, dan kan je aanvraag onterecht geweigerd worden. Is dit het geval, bel dan naar 02 506 12 05 of mail naar lb.cheque@vdab.be.

Waar kan ik terecht met vragen of klachten?

 • Heb je nog vragen? Mail naar lb.cheque@vdab.be of bel naar het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).
 • Heb je een klacht over loopbaanbegeleiding? Meld dit zo snel mogelijk aan je loopbaancentrum of via ons klachtenformulier.

Waarom je loopbaancheques inzetten bij Passion for Work?  

Kies een coach én een bureau wat bij je past. Hier lees je 10 redenen om te kiezen voor loopbaanbegeleiding bij Passion for Work.

Interesse?

Wij hebben programma’s voor werknemers, freelancers en (startende) ondernemers. Bekijk hier ons aanbod.
Je vindt een Passion for Work-coach in elke Vlaamse provincie en Brussel.
Mail je naam, mailadres, gsm, woonplaats en wij nemen contact met je op.
Ook als je geen gebruik (meer) kan maken van de loopbaancheques ben je welkom!
Ook als je eerder al een programma bij ons volgde, kan je bij ons terecht. We bekijken samen je huidige situatie en wat jij nu nodig hebt en gaan verder met je aan de slag!

We werken vanuit de filosofie van Personal Branding. Je leest er meer over in het gratis eBook Personal Branding, wat je ontvangt door je naam en mailadres in te vullen hieronder op de site. Meer dan 22.000 mensen gingen je reeds voor. Veel leesplezier!

Als je dit artikel waardevol vindt, help dan mee dit te verspreiden door het te delen met anderen. Dit kan door middel van de social media knoppen. Het is ook altijd fijn als je hieronder een reactie achterlaat.

Contacteer ons voor een gratis telefonisch kennismakingsgesprek met een Passion for Work-coach in je buurt!

Graag tot binnenkort!

Het Passion for Work-team.

 

Reactie plaatsen

Wil jij je droombaan of
droombedrijf realiseren?

Personal Branding wijst je de weg!
Koekje erbij?