Koekje erbij?
Gratis eBook
TestDOWNLOAD NU

Geluk

Perfectionisme op de werkvloer. Door Passion for Work-coach Linda Kleingeld

Perfectionisme op de werkvloer. Door Passion for Work-coach Linda Kleingeld

Dagelijks merk ik in mijn praktijk dat perfectionisme de onderliggende oorzaak is van problemen op het werk of op zijn minst bijdraagt aan de reden waarom mensen professioneel vastlopen. Daarom besloot ik me te verdiepen in dit thema.

Tijdens mijn onderzoek las ik het boek “Zeg me dat ik oké ben” van perfectionisme-expert Marcel Hendrickx. In dit boek herkende ik veel van mijn eigen inzichten die ik opdeed in de afgelopen 10 jaar.

Met dit artikel wil ik jou bewust maken van perfectionisme en je een aantal concrete tips geven. Hiervoor ben ik te rade gegaan bij Marcel Hendrickx. Het interview met hem lees je hieronder.

Maar eerst, ben jij perfectionistisch?

Als ik klanten vraag of ze last hebben van perfectionisme, krijg ik wel eens het antwoord: “Ik, last van perfectionisme? Zeker niet, bij mij loopt niets perfect.”

Hoe herken je perfectionisme bij jezelf? De symptomen op een rij:

 • Bevestigingsdrang in relaties – pleasen (bv dwangmatig zorgen voor anderen, conflicten vermijden, geen nee kunnen zeggen, verwachtingen hebben en ze niet uitspreken, moeilijk feedback kunnen geven, ik ben niet belangrijk – anderen zijn veel belangrijker, alles zelf willen oplossen – geen hulp vragen)
 • Onrealistische kwaliteitseisen (aan jezelf, aan anderen)
 • Laag zelfbeeld
 • Controledrang (wat je zelf doet is beter gedaan, behoefte aan planning en structuur, to-do lijstjes, plan B hebben)
 • Altijd denken en heel veel piekeren (innerlijke criticus aan het woord)
 • Faalangst
 • Uitstelgedrag
 • Moeite met kiezen en beslissen
 • Te groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • Doorgaan, nooit opgeven

Ik legde volgende vragen voor aan Marcel Hendrickx:

 • Wat is perfectionisme en hoe kan het tegelijk goed en slecht zijn?
  “Perfectionisme is een patroon dat altijd slecht is. Met streven naar perfectie in je werk is niets mis zolang het bij willen blijft. Perfectionisme is een belemmerend patroon dat ongelukkig en/of ziek maakt, er is continue sprake van moeten.”
 • Wat maakt dat het patroon zo hardnekkig is?
  “Het is ontstaat als overlevingsmechanisme en herhaalt zich keer op keer.  Je gaat onbewust altijd opnieuw op zoek naar bevestiging maar hoeveel je dit ook krijgt, het is niet genoeg om jezelf graag te zien.”Een belangrijk inzicht dat ik mijn perfectionistische klanten meegeef als ik uw boek aanbeveel, is dat perfectionisme een keuze is. Ooit dacht ik namelijk zelf ook “ik ben nu eenmaal zo”.
 • Hoe werkt dit?
  “Het is een onbewuste keuze die ontstaat als kind als je als kind het gevoel krijgt “ik ben niet goed bezig”, “ik word niet aanvaard”.Het ‘vrije kind’ wordt weggeduwd, het ‘flinke kind’ komt in de plaats en gaat er alles aan doen om door anderen ok gevonden te worden. Iedereen krijgt hiermee te maken maar zolang het vrije kind samen met het brave kind kan blijven bestaan is er evenwicht. Bij de ontwikkeling van perfectionisme gaat het vrije (intuïtieve) kind verdwijnen en gaat het (denkende) brave kind overheersen.”
 • Hoe kan perfectionisme je loopbaan hypothekeren?
  “Bijvoorbeeld: je werkt goed, doet je uiterste best maar door je perfectionisme kan je je werk nog niet inleveren want je moet het nog nakijken, bijschaven, het is nog niet perfect, daardoor laat je ander werk liggen en haal je je deadline misschien niet. Je belemmert jezelf omdat er geen tijd meer over is en lijkt hierdoor minder competent dan je bent. Zo ook bijvoorbeeld als leidinggevende. Vertoon je in de managementmeeting zeer introvert gedrag, geef je weinig inbreng omdat je bang bent dat het niet goed (genoeg) gevonden wordt, dan zal je ook als weinig waardevol gezien worden.
 • Hoe herken je een perfectionistische leidinggevende?
  “Perfectionistische leidinggevenden trekken werk naar zich toe, kunnen moeilijk feedback geven  en willen overal controle op houden. Ze doen aan micromanagement (vooral details opmerken die niet OK zijn), zijn vaak ontevreden, gestresseerd en werken over. Ze verwachten altijd meer of beter en geven zelf het verkeerde voorbeeld door bv. ’s avonds en in het weekend mails te sturen én antwoord te verwachten. Ze tonen weinig respect voor de grenzen en de privétijd van medewerker.”
 • Hoe herken je als leidinggevende perfectionistische medewerker?
  “Perfectionistische medewerkers werken veel over, verliezen zich in details, doet niet aan zelfzorg (eten bv aan hun bureau), nemen te veel verantwoordelijkheid, kunnen geen nee zeggen, zijn vooral bezorgd over anderen, leveren vaak te laat in en zijn meestal eerder schuchter en onzeker tegenover de leidinggevende.”
 • Hoe kan je best omgaan met een perfectionistische leidinggevende?
  “Eerst en vooral weten dat de dingen die hij doet, voortkomen vanuit zijn perfectionisme dan hoef je het allemaal niet persoonlijk te nemen: hij lijdt eraan en kán niet anders. Een perfectionistische leidinggevende zal onbewust en onbedoeld zijn medewerkers het gevoel geven niet te voldoen. Daarom is het heel belangrijk om als medewerker je eigen grenzen bewaken en aan te geven wat zijn gedrag met je doet.”
 • Hoe ga je als leidinggevende om met een perfectionistische medewerker met het oog op burn-out preventie?
  “Observeer je medewerkers: bij dringend extra werk zeggen zij automatisch ja terwijl ze beter zouden aangegeven dat ze het willen doen en vragen welke andere taken dan kunnen blijven liggen. Check dus of hij werkelijk tijd heeft. Vermoed je perfectionisme, ga er dan over in gesprek in een veilige setting. Noteer je observaties en bespreek het. Help hen grenzen te bewaken en maak afspraken over op tijd naar huis gaan, laptop thuis niet open, etc.En geef zelf natuurlijk het goede voorbeeld. Zorg dat je niet vol stress rondloopt, tijd voor de lunch neemt. Blijf niet als laatste op kantoor. Medewerkers spiegelen zich aan jouw gedrag.”

Omgaan met perfectionisme

Ik zeg wel eens tegen klanten met perfectionisme dat zij zelf op de rem staan van hun (professionele) groei en geluk. De confrontatie met voorbeelden hiervan zet sommigen aan tot actie, anderen zijn niet in beweging te krijgen. Er lijkt sprake te zijn van het stockholmsyndroom: zij blijven trouw aan en houden van hetgeen hen gevangen houdt.

 • Welke tip kan u onze klanten die zichzelf hierin herkennen geven?
  “Voor deze mensen is het moeilijk om de stappen te zetten omdat hun perfectionisme hen een veilig en vertrouwd gevoel geeft maar het is nooit te laat om er vanaf te geraken en hoe sneller hoe beter.

Perfectionisme op de werkvloer

Lezers konden n.a.v. dit artikel vragen insturen die ik voorlegde aan Marcel.

Volgende vragen kwamen o.a. aan bod:
1. Hoe kan ik minder perfectionistisch zijn?
2. Welke tips zijn er om administratieve controledrang te verminderen?
3. Zijn er tools, methodes, praktische manieren om de oorzaken van perfectionisme aan te pakken?
4. Welke stappen kan ik zetten om uitgeput door perfectionisme terug de arbeidsmarkt op te kunnen?
5. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik door mijn perfectionisme niet slaaf van mijn werk blijf, zelfs in een job die ik graag zou doen?

Bij veel mensen duiken de symptomen hier en daar op maar gelukkig ervaart niet iedereen dit als belemmerend. Er is dan voldoende evenwicht tussen het ‘brave’ en het ‘vrije’, de ratio en de intuïtie, het moeten en het willen. Werk doen wat je graag doet en waar je energie van krijgt draagt bij tot dit evenwicht.

En jij?

Wil jij weten welke ingrediënten nodig zijn voor jou om energie te krijgen van je werk? Bekijk dan zeker ons programma ‘In 5 stappen weten wat ik wil’. Samen met een Passion for Work-coach maak je je carrièrepaspoort op. Je kan dit programma betalen met loopbaancheques, waardoor je 8 u coaching krijgt voor €80.
Vraag een gratis telefonisch kennismakingsgesprek met een Passion for Work-coach in je buurt.

Matchen jouw waarden met die van het bedrijf waar je werkt? Door Passion for Work-coach Miriam Hofman

Matchen jouw waarden met die van het bedrijf waar je werkt? Door Passion for Work-coach Miriam Hofman

Als loopbaancoach begeleid ik  mensen bij het vinden van hun professioneel geluk. Geluk is een subjectief begrip, maar voor velen komt het neer op het (opnieuw) krijgen van energie en het ‘in balans zijn’ op werkvlak. Dat intrigeert me… wat betekent dat precies: ‘energie krijgen en in balans zijn’?

Volgens Personal Branding, de basisfilosofie van waaruit we werken bij Passion for Work, krijg je  (opnieuw) energie in je werk als je weet wat je goed kan én graag doet en wat je wil ontwikkelen en dit volop kan inzetten én als jouw waarden overeenkomen met de kernwaarden van de organisatie waarvoor je werkt.

Wat zijn de waarden van de organisatie waar je werkt?

Dat is allemaal heel mooi maar hoe zit het dan met die andere kant? En belangrijker nog, hoe vind je vanuit het management de juiste balans tussen de belangen van je organisatie enerzijds en de wensen en talenten van je medewerkers anderzijds?

Het model ‘Spiral Dynamics’ van de psycholoog W. Graves gaf mij meer inzichten. De vertaling hiervan in het boek ‘Cubrix; zicht op organisatieontwikkeling en performance verbetering’ van Marcel van Marrewijk is daarbij een aanrader. Het model beschrijft bewustzijnsontwikkeling op drie niveaus: het persoonlijke, dat van de organisatie en dat van de samenleving. Het model wordt regelmatig gebruikt in veranderingstrajecten. Het gaat ervan uit dat organisaties ontwikkelstadia doorgaan in veranderende maatschappijen en het beschrijft verschillende niveaus van toenemende complexiteit.  Sommige organisaties zijn eerder gericht op het individu, anderen op de omgeving en het geheel.

waardentheorie-organisatie-passion-for-work)

Verschillende organisatietypen

Een bedrijf of organisatie is zelden volledig rood, oranje, groen, geel….maar vertoont vaak kenmerken van de verschillende waarden, vandaar ook de spiraal- en niet de lineaire ontwikkeling. Soms is het belangrijk voor een organisatie om terug te gaan naar vroegere waarden en manier van managen om opnieuw duidelijkheid te verschaffen (om te kunnen lopen, moet je eerst kunnen stappen en soms is het noodzakelijk om terug (beter) te leren stappen om pas daarna weer beter of sneller te kunnen lopen).

De vier meest voorkomende typen in organisatiewaarden

We zoomen even in op  4 meest voorkomende typen organisaties in onze Westerse maatschappij, gebaseerd op bovenstaand model:

 • De machtsorganisatie: deze rode organisatie wordt gekenmerkt door controle, macht en taakgerichtheid en is daadkrachtig: vaste taken en sterk hiërarchisch, top-down communicatie, veel (standaard) procedures, informatie=macht, medewerkers zijn eerder volgzaam. Voorbeelden: ministeries, leger, call-centers
 • De resultatenorganisatie: deze oranje organisatie hecht veel belang aan competenties en resultaten en mensen worden hierop aangestuurd (competentiemanagement). Het zijn sterk competitieve organisaties. Er zijn duidelijke organisatieregels en grenzen, mensen krijgen duidelijke verantwoordelijkheden, ratio en analyse zijn belangrijk. Voorbeelden: consultancy bureaus, sterk profit-en target gerichte organisaties
 • De waardenorganisatie: in deze groene organisatie wordt veel samengewerkt vanuit de kernwaarden; deze zijn (even) belangrijk(er) als (dan) resultaten en competenties. De kernwaarden zijn bekend en mensen krijgen feedback over hun gedrag mbt deze waarden. Er is ook en vooral plaats voor gevoel (naast ratio en analyse) en er kan daardoor veel ambiguïteit en traagheid in beslissingsprocessen optreden. Voorbeelden: NGO’s, organisaties in de social profit
 • De innovatieorganisatie: deze gele organisatie wordt gedreven door de visie die iedereen goed kent, vanuit een duidelijk toekomstbeeld. De organisatie heeft veel innovatieve, creatieve en explorerende profielen, vaak een sterk visionaire leider en een hoge autonomie omdat iedereen vanzelfsprekend meewerkt naar dat toekomstbeeld. Voorbeelden: start-ups, Google, Apple.

Wat zijn jouw waarden?

Tot dusver, en  in een zéér kleine notendop, de analyse over de typen organisaties en hun ontwikkeling. De missie van Passion for Work is om ‘Vlaanderen gelukkiger maken’ door mensen te doen floreren op hun werk. Hierdoor komt het erop aan om dié organisatie of omgeving te vinden waarin je als persoon het beste tot je recht komt en waar je je het meeste in thuis voelt.

Vandaar dat het belangrijk is dat je eerst diepgaand stilstaat bij je eigen basiswaarden en competenties en welke competenties je graag zou willen ontwikkelen zodat je op zoek kan naar de juiste match!

Het is dus ook belangrijk in je zoektocht om de nodige aandacht te schenken aan de functieomschrijving én het vergaren van informatie over het type organisatie, diens cultuur en kernwaarden. Een goede match is een win-win voor werknemer én werkgever!

Tip voor energie en balans: zorg voor een match in jouw waarden en die van de organisatie

Het zorgen voor de juiste match is niet enkel een taak van de HR-afdeling! Het is jouw taak om hen zo goed mogelijk in te lichten over wie je bent, wat voor jou belangrijk is, wat je goed kan én graag doet en wat je wil ontwikkelen én de juiste vragen te stellen over de functie én de werkomgeving zodat jij kan zien of er hier een win-win in de maak is.  Met deze info in handen heb je alle tools in handen om aan ‘jobcrafting’ te doen, dit kan binnen je huidige bedrijf zijn of extern. Hierdoor sta jij veel sterker in gesprekken en ben je in staat tot empowerment: aan het roer staan van je eigen loopbaan en leven!

En hier helpen we je graag bij! Bekijk ons programma ‘In 5 stappen weten wat ik wil’. Samen met een Passion for Work-coach maak je je carrièrepaspoort op, waarbij jij glashelder je waarden, wat je goed kan en graag doet en wat je wil ontwikkelen leert verwoorden. Je ziet ook welke functies hiermee overeenstemmen en als je hulp nodig hebt bij de voorbereiding van je sollicitatiegesprek kan dit ook! We werken steevast op maat. Dit wil zeggen dat jouw vraag centraal staat. Je kan dit programma betalen met loopbaancheques waardoor je 8 u coaching krijgt voor €80 (werkelijke waarde is €1.100). Contacteer ons voor een gratis telefonisch kennismakingsgesprek  met een Passion for Work-coach in je buurt!

Omgaan met negatieve feedback. Door Passion for Work-coach Karolien Embo

Omgaan met negatieve feedback. Door Passion for Work-coach Karolien Embo

Waarom feedback altijd een kadootje is… 8 tips om beter om te gaan met ‘negatieve’ feedback  

Het is weer zover… de periode van de jaarlijkse evaluatie- en functioneringsgesprekken.

Ik herinner het me nog zoals de dag van gisteren. Ik had altijd zeer positieve evaluaties gekregen en plots kreeg ik een negatieve beoordeling. Wat vond ik dat onrechtvaardig. Ik die zo’n goede resultaten neergezet had. Mijn eerste reactie was in de verdediging gaan. Mijn baas begreep er niks van, hij baseerde zich enkel op opmerkingen van derden en had mij niet geconsulteerd. Hij had zijn favorietjes.

Gaandeweg toen ik wat meer afstand nam, zag ik in dat ik absoluut ook een aandeel had in het verhaal. Ik had mijn baas meer kunnen vertellen over mijn noden, behoeftes en verlangens. Ik had mijn successen met hem kunnen delen. En ik heb ook geleerd uit deze negatieve evaluatie. Ik neem nu meer zelf het initiatief en bespreek zaken openlijk.

Achter de boodschap van mijn baas zaten ook behoeftes en wensen van hem. Feedback is altijd een kadootje. Belangrijk is om het niet te zien als een aanval op je persoon, als een falen … maar als een kans om te groeien.

8 tips om beter om te gaan met “negatieve” feedback

 1. Reageer niet direct
  Als je kritiek krijgt, heb je de neiging om jezelf te verdedigen. Neem de tijd om even te verwerken wat er op je afkomt. Als je rustiger en minder emotioneel bent, ben je beter in staat om met feedback om te gaan.
 2. Luister goed
  Vat samen wat je hoort en luister actief. Maak gebruik van LSD (luisteren, samenvatten en doorvragen). Stel diepgaande vragen. Wees nieuwsgierig en toon interesse.
 3. Toon begrip
  Feedback komt altijd ergens vandaan… Feedback ontvangen heeft alles te maken met je openstellen voor de mening van de ander. Het feit dat de ander je feedback geeft, betekent dat de ander jullie relatie de moeite waard vindt.  Hij of zij zit met een zorg of behoefte. Wat maakt dat de ander jou deze feedback geeft? Verplaats je in de ander zijn schoenen. Laat de ander merken dat je hem/haar probeert te begrijpen.
 4. Ga er positief mee om
  Iets is op zich nooit negatief of positief: het wordt pas negatief of positief door hoe je er mee omgaat. Feedback is altijd een kadootje. Om te kunnen veranderen, moet je je bewust zijn van jezelf. En daar heb je feedback voor nodig. Feedback is positief: het laat zien dat je ergens nog niet zo goed in bent en dat je nog kan groeien. Beschouw het niet als een aanval op je persoon, als een falen… maar eerder als een kans om iets te leren.
 5. Bedank de ander
  Bedank de ander, los van de inhoud, voor de feedback! Toon waardering voor het feit dat de ander de moeite doet om jou feedback te geven. Voor hem of haar is het ook niet gemakkelijk om jou deze boodschap te brengen.
 6. Deel je gevoelens zonder in de verdediging te gaan
  Vertel de ander eerlijk en respectvol hoe je de feedback ervaart zonder in de verdediging te gaan. Vind je de opmerking terecht of onterecht?
 7. Ga samen op zoek naar een oplossing en leer uit de feedback
  Zoek samen naar een oplossing. Vraag de ander wat hij/zij van jou verwacht en waarom. En kijk dan in welke mate je daaraan tegemoet kan komen. Neem feedback ter harte en doe er iets mee. Laat de ander weten wat je wel of niet kan/gaat veranderen en waarom. Maak afspraken.
  Stel je de vraag wat je over jezelf hebt geleerd en wat je in de toekomst anders kan doen? Hoe harder de kritiek je geraakt heeft, hoe meer je ervan kan leren. Hoe ben je omgegaan met de feedback?
 8. Focus op de positieve punten
  Velen van ons leggen de lat erg hoog en richten zich dan op dat ene puntje dat minder goed was. Terwijl er misschien wel tien sterke zaken naar voor kwamen in je beoordeling. Focus ook op de positieve zaken!

Ook loopbaancoaching geeft je feedback over jezelf

Na een beoordeling of feedback stel je misschien veel zaken in vraag en weet je niet meer goed weet van welk hout pijlen te maken. Heb je ook het gevoel dat je jezelf beter wilt leren kennen? Of wil je je net goed voorbereiden op een evaluatiegesprek?

Ga aan de slag met je carrièrepaspoort en breng je talenten in kaart

Neem deel aan het programma ‘In 5 stappen weten wat ik wil’.  Stap voor stap maak je je carrièrepaspoort op. Je brengt in kaart wat je talenten zijn, wat je wil ontwikkelen, wat voor jou belangrijk is en welke beroepen bij je persoonlijkheid passen. Hierdoor kan je een balans opmaken van je huidige job en zien welke mogelijkheden er nog voor je zijn, intern of eventueel extern, zodat jij duurzaam energie blijft krijgen van je werk. Je ontdekt waar je ‘ja’ op wil zeggen, en wat een ‘nee’ wordt, gewoon omdat het niet bij je past…

Dit programma komt in aanmerking voor loopbaancheques. Hierdoor krijg je 8 u coaching voor maar €80 (Vlaamse subsidie, werkelijke waarde is €1.100). Neem contact met ons op voor een gratis telefonisch kennismakingsgesprek met een Passion for Work-coach in je buurt.

 

Streven naar work-life balance of net niet?

Streven naar work-life balance of net niet?

Een paar jaar geleden worstelde ik erg met de balans tussen werk, gezin, tijd voor mezelf en mijn relatie. De combinatie van twee jobs, een gezin, onderbroken nachten en kinderen die vaak ziek waren maakten het erg zwaar. Ik zag rondom mij veel mensen met kinderen die beiden voltijds werkten en van hier naar daar liepen. Ik zag mensen die het wél leken te redden en begon te twijfelen aan mezelf. Hoe doén die mensen dat toch? Waarom kan ik het zelf niet? Ben ik dan zo zwak? Of wíl ik het gewoon niet meer?

Ik zie mezelf en mijn man nog altijd zitten met een tas koffie. Allebei het gevoel van: neen, dit klopt niet meer. Het voelt niet goed om twee jobs te combineren, ons te haasten van hier naar daar, te weinig tijd te hebben voor de kinderen en onszelf voorbij te lopen.

Een goede vriendin zei me toen:

“De maatschappij draait gewoon (een beetje) zot. Je moet niet kijken naar wat anderen doen, maar naar wat voor jezelf goed voelt”…en “De periode waarin je kinderen klein zijn, is het normaal dat je niet voltijds werkt”.

Kansen om mijn work life balance te verbeteren

Mmm, dat kwam wel binnen… Een aantal maanden later én een baby erbij (die alweer zware reflux had en heel veel ziek was), deed de kans zich voor om bij Passion for Work te starten als freelancer voor de regio Brussel. Het leek me een ideale kans om wat meer balans (of was het vooral rust?) in mijn leven te brengen. Als ik naar mijn carrièrepaspoort keek, was het de ideale match. Ik kon van thuis uit werken (geen files meer, tijd om de kinderen zelf af te zetten aan school), mijn eigen agenda bepalen, zelf te kiezen hoeveel verlof ik had en het was bovendien werk waar ik mijn talenten volledig kon inzetten: mensen coachen en inspireren en hen kleine stapjes doen zetten in de richting van hun droomjob.

En nu, een jaar later, ben ik nog steeds heel blij met de stap en merk ik dat er toch al iets meer ademruimte is. Het blijft natuurlijk spannend, want een eerste jaar als ondernemer is nog wat zoeken en geeft financieel iets meer onzekerheid, maar het geeft alleszins meer rust in mijn hoofd en in ons gezin.

Waarom streven zoveel mensen naar die work life balance?

Hoe komt het eigenlijk dat er in onze maatschappij zoveel gesproken wordt over work-life balance? Ik merk het ook bij de mensen die loopbaancoaching bij ons volgen. Tijdens het opmaken van hun carrièrepaspoort* zit de waarde ‘balans werk-privé’ bij 90% in hun top 5. Als ik het verder bevraag, willen sommigen “meer tijd voor hun gezin”, anderen “meer tijd om iets voor zichzelf te doen”, “na 17u niet meer met het werk bezig zijn” , of “ook tijd hebben voor andere dingen dan het werk”.

Het wordt ons natuurlijk ook langs alle kanten aangepraat. Als je ‘de boekjes’ leest, zie je heel wat artikels over ‘meer balans in je leven’, ‘hoe vind je de balans tussen werk en privé’,… Je voelt je al gauw mislukt als het bij anderen schijnbaar moeiteloos gaat en als je eigen leven niet altijd in balans is…

Maar moét je leven constant in balans zijn?

Volgens Barbele Kindt  en Elke Geraerts alvast niet. Door de balansideologie verwachten we immers dat alles altijd goed gaat en dat er altijd een perfect evenwicht moet zijn. We leggen de lat voor onszelf hoog en streven zo’n perfectie na waardoor velen er vroeg of laat onderdoor gaan.

Het lijkt ook alsof werk altijd verbonden is met stress en het leven enkel met ontspanning… En dat is natuurlijk niet zo. Als ik naar mijn eigen leven kijk, dan is mijn werk ook vaak heel ontspannend en levengevend (en omgekeerd mijn privé-leven soms heel stresserend).

Denkfouten wat betreft work life balance

Wist je trouwens dat er volgens Elke Geeraerts in de hele balansideologie een aantal denkfouten zitten? Deze denkfouten ondermijnen de arbeidsvreugde in de praktijk nog verder. Ze maakten voor mij alleszins veel duidelijk.

 • Denkfout 1: “Werk staat los van privé”.
  Maar uiteraard leg je je persoonlijkheid ook in je werk en omgekeerd word je ook gevormd door wat je doet.
 • Denkfout 2: “Fifty-fifty is het ideaal”.
  Dit concept is gebaseerd op het idee dat “werk” geen deel is van het leven. Daarnaast suggereert balans dat de 50/50 verdeling universeel is, terwijl bij sommige mensen 60/40 eerder zal aanvoelen als “balans”.
 • Denkfout 3: “Plezier is verplicht”.
  Alsof alles van werk verplicht is en alles wat privé is vrij te kiezen valt. Hoe meer je je job ziet als iets wat je moet doen, hoe moeilijker het is om je job graag te doen. Maar ook privé kan je hierdoor druk creëren: plezier beleven is bijna een morele verplichting. En omgekeerd mogen we niet té veel plezier hebben op het werk.
 • Denkfout 4: “Je moet werk en privé gescheiden houden”.
  Maar het idee dat je na je uren niet meer met je werk wordt geconfronteerd is niet meer van deze tijd. Ik merk het ook bij mezelf: als ik iets lees in de krant op op internet is er altijd wel iets relevant voor mijn werk. Omgekeerd doe ik ook soms inspiratie op tijdens mijn werk voor mijn vrijetijdsbeleving… Soms zijn er bijvoorbeeld mensen die leuke vakantietips geven 🙂

Misschien moeten we ons als maatschappij ook eens de vraag stellen hoe het anders kan? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze kinderen niet van kleins af meegaan in het hoge ritme van volwassen van druk, druk, druk? Hoe kunnen we iets meer rust inbouwen voor onszelf en voor hen…?

Ik pleit er niet voor om als mama niet meer te gaan werken en enkel voor onze kinderen te zorgen, want ik heb die uitdaging ook nodig en ik krijg ook energie van mijn werk… Maar ik vind het wel belangrijk om genoeg tijd te hebben voor ons gezin en hen te zien opgroeien.

work life balance verbeteren tips

Elke Geeraerts stelt in haar boek ‘Het nieuwe mentaal’ ook een aantal evidenties in vraag die ik zelf heel inspirerend vind.

Wat als onze werkuren mee zouden evolueren met onze levensfase? Wat als je als twintiger zou kunnen uitslapen en later beginnen te werken? Wat als mensen met jonge kinderen hun werkdag iets vroeger zouden kunnen eindigen en de kinderen aan de schoolpoort kunnen gaan halen? Dit hoeft uiteraard niet voor iedereen, maar waarom is het niet mogelijk dat mensen met jonge kinderen vroeger stoppen met werken?

Ik zie in de praktijk veel mama’s én papa’s die graag meer tijd met hun kroost zouden doorbrengen, maar het niet georganiseerd krijgen, een zware lening hebben, op een plaats werken waar het niet zo evident is om dit te vragen,…

work life balance verbeteren tips

10 tips voor meer energie in je werk en thuis

Aangezien je niet op elk moment balans hoeft te hebben in je leven, zal je hier dus geen tips lezen voor meer work-life balance,
maar 10 tips om meer energie te hebben op je werk én thuis en op die manier meer tijd voor jezelf, je kinderen, je partner,… :

 1.  Je werk is een deel van je leven, dus zorg dat het een leuk deel is van je leven! Bij mij was het maken van mijn carrièrepaspoort* tijdens de loopbaanbegeleiding een eye-opener. Het werd voor mij een bril om te kijken naar mijn vorige job, maar ook om naar mijn huidige job. Het sluit aan bij wat Simon Sinek zegt: “Iedereen weet WAT hij doet, sommigen weten HOE ze het doen, maar weinig mensen weten WAAROM ze doen wat ze doen”. Waarom doe je wat je doet? Waar kom jij je bed voor uit? Welke activiteiten doe je graag? Waarom doe je die graag? Als je iets gevonden hebt waar je echt gepassioneerd door bent, vraag dan aan je leidinggevende om daar meer van te krijgen. Ga uit van je eigen talenten en je motivatie!
 2. Leer NEEN te zeggen… Mijn carrièrepaspoort zit in mijn hoofd en het helpt me om beslissingen te nemen als ik een nieuwe opdracht krijg. Als ik een vraag krijg om nog een derde avond te werken tijdens een week met al twee praktijkavonden, dan zeg ik meestal neen.

 3. Zorg voor een groeimindset (ipv een vaste mindset). Met een groeimindset geloof je dat talent te ontwikkelen is door passie/ opleiding/ volhouden. Carol Dweck deed heel wat onderzoek naar het zelfbeeld van mensen. Daaruit blijkt dat je zelfbeeld een fundamenteel verschil kan maken in je leven. Het kan ervoor zorgen dat je degene wordt wie je wil zijn en je verwezenlijkt wat je wil verwezenlijken. Door simpelweg je eigen mindset te veranderen, verander je je leven. Klinkt simpel toch?
 4. Mensen op hun sterfbed hebben meestal geen spijt over wat ze gedaan hebben, maar over wat ze niét gedaan hebben… Stel dat je nog vijf levens méér te leven had, wat zou je in elk daarvan dan doen? Hoe zou jouw droomleven eruit zien? Wat van dat droomleven zou je nu al kunnen doen? Wat is het eerste kleine haalbare stapje dat je vandaag of morgen al kan doen? (leg de lat niet te hoog voor jezelf…).
 5. Mijn nieuwe challenge om het minder druk te hebben: mijn mails op vaste momenten checken (voor de lunchpauze en als de kinderen in bed liggen). Wat is jouw nieuwe challenge voor 2018 om het minder druk te hebben en je brein wat rust te geven?
 6. Beweeg! Zeker na cognitief werk is het goed om even tijd te nemen voor wandelen, fietsen, yoga,… Iets dat bij jou past en je energie geeft.
 7. Ga singletasken! (en stop met multitasken). Ons brein kan immers niet multitasken. Het switcht constant van de ene naar de andere taak. Sinds ik dat weet, probeer ik het steeds vaker en het lukt steeds beter. Als de kinderen er zijn, probeer ik tijd te maken voor hen en niet tussendoor nog te bellen voor het werk, mails te checken,… Even offline zijn, maar onlife!
 8. Laat genoeg witruimte in je agenda. Op die manier creëer je buffertijd voor onverwachte dingen.
 9. Maak tijd voor jezelf en maak een pretpot: schrijf op kleine briefjes telkens iets dat je energie geeft (wandeling, tasje koffie gaan drinken, iets nieuw koken,…), plooi ze toe en steek ze in een pretpot. Elke dag of week trek je een briefje en verras je jezelf met iets kleins…
 10. Een confronterende oefening vond ik zelf in het werkboek ‘Nooit meer de druk’ van Tony Crabbé: Maak drie kolommen.
  • 1e kolom: Bedenk welke 15 mensen het dierbaarst en het belangrijkst voor jou zijn.
  • 2e kolom: Hoeveel tijd breng je met hen door?
  • 3e kolom: Hoeveel aandacht schenken je aan elk van deze 15 mensen? Mensen bij wie je veel tijd doorbrengt, krijgen niet per se ook je meeste aandacht.

Ik wens je een boeiende job waar je (meestal) veel energie van krijgt en tijd genoeg voor de dingen waar je tijd voor wil maken en voor de mensen uit jouw kring van 15!

Bekijk ook de Facebook Live van Ruth over work life balance

En jij?

Hoeveel energie krijg jij van je werk? Ervaar jij balans tussen werk en leven?

Wil jij je carrièrepaspoort kennen en weten welke ingrediënten jij nodig hebt om energie te krijgen van je werk? Bekijk dan het programma ‘In 5 stappen weten wat ik wil’. Je kan dit programma betalen met loopbaancheques, waardoor je 8 u coaching krijgt voor €80. Neem contact op voor een gratis telefonisch kennismakingsgesprek met een Passion for Work-coach in je buurt.

Tips voor jouw carrière: maak van 2018 jouw beste jaar met de tips van onze coaches

Tips voor jouw carrière: maak van 2018 jouw beste jaar met de tips van onze coaches

Hoe maak je van 2018 je beste professionele jaar ooit? We vroegen alle Passion for Work-coaches om hun beste tip. We delen deze graag met jou.

Je carrière in een groter geheel plaatsen.

Passion for Work-Coach Ellen Van Buel

Ellen Vanbuel | coach in Brasschaat

Mijn tip om van 2018 het beste jaar ooit te maken op professioneel vlak:
Anno 2018 is het essentieel om je carrière in een groter geheel te plaatsen. Het gaat over verbinding met jezelf, met anderen, met wat er leeft in de samenleving. Ik nodig je uit om dit jaar volgende vragen centraal te stellen zodat je eind 2018 een diepe tevredenheid kan ervaren:

 • Wat is belangrijk voor jou?
 • Welke pijnpunten zie je in de samenleving en welke invloed kan je daar zélf vanuit je werk op uitoefenen?
 • Stel dat jij de moed zou hebben om de volle verantwoordelijkheid te nemen over je gedrag, gevoelens en gedachten, welke zinvolle en duurzame bijdrage kan je dan vanuit je werk leveren aan de samenleving?
 • En hoe zorg je ervoor dat dit een louter positieve invloed heeft op de toekomstige generatie?

It’s time to connect, dream, think and act!

Neem af en toe afstand.

Passion for Work-Coach Isabelle DecramerPassion for Work-Coach Isabelle Decramer

Isabelle Decramer | Coach in Aalst en Damme

“Neem tijdens de werkdag regelmatig pauzes. Ook wanneer het druk is, is het belangrijk om hier tijd voor te nemen. Verlaat ook effectief je werkplek, want je werkplek wordt geassocieerd met werken en productiviteit, waardoor je niet echt kan ontspannen. Verandering van omgeving zorgt er bovendien ook voor dat je creativiteit en probleemoplossend vermogen aangewakkerd worden.”

 

Onderzoek je job: past deze bij wie jij bent en bij wie je wil zijn?

Passion for Work-Coach Mieke Meynen

Mieke Meynen | coach in Kermt, bij Hasselt

Mijn tip voor 2018: “Als loopbaancoach raad ik je aan om als je niet tevreden bent in je job je job te onderzoeken. Welke zijn jouw 5 favoriete vaardigheden (wat je graag en goed doet) en 5 favoriete waarden (wat vind jij belangrijk)? Wat wil jij graag ontwikkelen? Kijk of je deze zaken in je job terug vindt. Plan een gesprek met jouw leidinggevende of HR en kijk wat er kan aangepast worden opdat jij meer jobtevredenheid en dus energie hebt in 2018! Want als jij je goed voelt in je job, zal je er ook privé de vruchten van plukken. Geraak je er zelf niet uit? You are very welcome!

Als je aan anderen laat weten wat je kan, wenst en wat je voor hen kan betekenen, openen er deuren!

Passion for Work-Coach Miriam Hofman

Miriam Hofman | coach in Overijse

We leven in een complexe maatschappij en een systeem waarin we allemaal verbonden zijn met elkaar en waarin het geheel groter is dan de delen, zoals in de natuur. Om daarin je (professionele) weg te vinden is het belangrijk dat je weet, begrijpt, voelt wat jouw deeltje is in het geheel. Ook in 2018 zal het transformatieproces van meer verbondenheid zich voortzetten.

Het is daarom belangrijk om goed om je heen te blijven kijken, je netwerk te ontwikkelen en in te zetten. Als je geeft, dan krijg je terug, dat is een natuurlijk proces. Als je aan anderen laat weten wat je kan, wenst en wat je voor hen kan betekenen, dan zullen er zich nieuwe mogelijkheden voordoen op je (loopbaan)pad. Passion for Work ondersteunt je graag verder in deze boeiende zoektocht! Je hoeft het niet alleen te doen…

Geef jezelf de belangrijke rol als ‘architect’ van je loopbaan.

Passion for Work-Coach Catherine Hoogmartens

Catherine Hoogmartens | coach in Kuringen

Mijn tip: Dé klassieker om deze tijd goede voornemens te maken en de balans op te maken van je huidige situatie. Welke voornemens maak jij? Blik je ook terug op je jobtevredenheid van het afgelopen jaar? Ben je gelukkig met wat je professioneel hebt gedaan? Vind je je werk zinvol? Krijg je nog steeds energie van je werk? Via loopbaancoaching krijg je inzichten in wie je écht bent en wat je écht wil. Zinvol leven en werken brengt energie, maar ook geluk. Dit hebben al honderden studies bewezen. Loopbaancoaching is niet enkel nuttig als je van werk wil veranderen, maar is ook een manier om jezelf een belangrijke rol te geven als ‘architect’ van je loopbaan en zo je geluk te verhogen. Dus… niet twijfelen en vraag een gratis telefonisch gesprek aan om te kijken wat wij voor jou en je loopbaan kunnen betekenen.

Ontwikkel je talenten in plaats van je zwaktes!

Passion for Work-Coach Karolien Embo

Karolien Embo| coach in Sint-Amands

Het is niet altijd even evident je talenten te ontdekken. We staan er spontaan niet vaak bij stil en hebben de neiging ze te minimaliseren omdat we ze vanzelfsprekend vinden. Waar krijg jij vaak complimenten over? Wanneer ervaar je flow? Op welke prestatie ben je trots en welke vaardigheid had je nodig om dat tot een goed einde te brengen?

Eenmaal je je talenten in kaart hebt, kan je je afvragen welke van die talenten je een boost zou willen geven in 2018 en of je het zelfs plezierig zou vinden om er in je vrije tijd mee aan de slag te gaan? Beter je te focussen op je kwaliteiten dan op je groeipunten. Wat je aandacht geeft, groeit… Zoals Isabelle, één van mijn coachees, het verwoordde: “Door te focussen op mijn talenten, voel ik mij steeds energieker, heb ik meer drive en zet ik reuzestappen”. De kans om met passie te werken, is veel groter als je je talenten kan gebruiken. Welke concrete stap wil jij in 2018 zetten om je talent verder te ontwikkelen? Bij Passion for Work helpen we je graag om te talenten te ontdekken, te ontwikkelen en ze zichtbaar te maken zodat jij datgene kan doen wat je het liefste wil!

Blijf in contact met je kern: denken, voelen en doen.

Passion for Work-Coach Ingeborg Leën

Ingeborg Leën | coach in Peer


Bepaal voor jezelf welke doelen je wilt behalen. Maak een combinatie van verschillende soorten doelen: je gevoel van welzijn, je work-life balance, je energieniveau, je werk, financiële doelen, praktische realisaties…Plan maandelijks een date met jezelf waarin je stilstaat bij de realisatie van deze doelen tijdens de afgelopen maand. Visualiseer op een creatieve of grafische of cijfermatige manier in een “maanddagboek” in welke mate je je doelen bereikt hebt.Geef jezelf een groot compliment voor de doelen die je bereikt hebt en vier dit succes! Als denken, voelen en doen op één lijn liggen ivm je gewenste doelen, komt er een geweldig vliegwiel op gang!
Kijk met mededogen naar de doelen die je volgens jezelf in onvoldoende mate bereikt hebt. Welke acties kan je ondernemen om deze wél te bereiken? Hoe ga je dit aanpakken? Wat ga je aanvaarden zonder iets te veranderen?
Deel dit met dierbaren, teamleden zodat zij als supporters aan de zijlijn kunnen staan. Wat je aandacht geeft groeit. Wat je deelt, vermenigvuldigt zich.

Maak de sprong en luister naar je hart.

Passion for Work-Coach Isabelle Dewinkeler

Isabelle Dewinkeler | coach in Diest, Vilvoorde, Korbeek-Lo

Mijn tip om 2018 professioneel het beste jaar ooit te maken? “Il vaut mieux vivre avec des remords qu’avec des regrets”. Als loopbaancoach ben ik ervan overtuigd dat het beter is om professioneel van de berg te springen dan jarenlang op de heuvel te blijven staan en te dromen van hoe het beneden zou kunnen zijn. Uiteraard kan springen ook pijn doen en misschien is beneden niet wat je zocht maar je hebt de sprong gemaakt en geluisterd naar je hart. Nu kan de zoektocht naar je professionele zelf echt beginnen. We helpen je graag bij de keuze waarvoor je wil springen én ook hoe je neerkomt met een ‘zachte landing’

Neem de tijd om even stil te staan bij wat JIJ écht wil.

Passion for Work-Coach Katleen Straetmans

Katleen Straetmans | coach in Landegem

We zijn zo gewoon om een tandje bij te zetten en door te bijten, dat we in de rush van het dagelijkse leven dreigen uit het oog te verliezen wie we echt zijn en wat we echt willen. Even pas op de plaats om van scratch te vertrekken, alle opties in beeld te brengen en vervolgens op zoek te gaan naar de bomen achter het bos, om JOUW richting te ontdekken… Dat wens ik je toe!

Mijn tip: Be you – Be seen – Belong (Brené Brown)

Passion for Work-Coach Anja Van Nueten

Anja Van Nueten | coach in Noorderwijk

Wat kan jij doen om ervoor te zorgen dat jij in 2018 steeds meer jezelf kan zijn, jezelf kan laten zien, deel uitmaakt van een organisatie waar je thuishoort?

Of je nu een eigen zaak hebt, of werkt in loondienst, als jij jezelf kan zijn omdat je in je kracht staat, omdat je doet wat jouw passie is, en dit in een omgeving die aansluit bij wie jij bent, dan zorgt dat voor een flinke portie bevlogenheid en veerkracht. Je staat sterker in je schoenen en hebt meer zelfvertrouwen. Als je hierbij dan ook nog zorgt voor een goede balans tussen inspanning en ontspanning, dan zorgt dat ook nog eens voor erg veel energie én mentale rust!

Welke momenten ben je echt in flow?

Passion for Work-Coach Ruth Verhasselt

Ruth Verhasselt | coach in Asse

Ik wens je… dat je je talenten meer mag ontdekken in 2018 en jezelf in de verf kan zetten op je werk, maar ook daarnaast.
Welke momenten ben je echt in flow en vergeet je alles om je heen?
Ben je een ideeënfontein, een sfeervoeler, een nieuwfreak, een uitblinker…? Hoe kan je ervoor zorgen dat je je talenten (nog) meer kan inzetten op je werk zodat je energie hoog genoeg blijft?

Het geeft meer voldoening om kleine doelen te bereiken dan (te) grote doelen niet te halen.

Passion for Work-Coach Linda Kleingeld

Linda Kleingeld | coach in Lint en Antwerpen

Mijn tip voor 2018: ga er even bij zitten en stel jezelf de vraag wat je in 2018 wil bereiken? Van daar uit kijk je (of bespreek je met je coach) wat er voor nodig is om dit te bereiken en zo bepaal je welke stappen je gaat zetten en wanneer. Wees niet ál te ambitieus. Het geeft meer voldoening om kleine doelen te bereiken dan (te) grote doelen niet te halen. Je kunt dit doen voor elk van de verschillende levensgebieden (sociaal vlak, relatie, financieel, professioneel, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling). Maak er een overzicht van, plan het, noteer in je agenda en spreek erover met anderen.

Bewandel jij je eigen loopbaanpad of dat van een ander?

Passion for Work-Coach Karin Cammaerts

Karin Cammaerts | coach in Burcht

Wil je voldoening blijven halen uit je professioneel leven, zorg dan dat je je eigen pad bewandelt. Ben je de weg even kwijt, of wil je bepaalde zijpaden meer onderzoeken ga hier dan actief mee aan de slag. Heb je hier ondersteuning voor nodig, stop dan aan de juiste deur en laat je hierin begeleiden! Ik wens je alvast een superleuk en uitdagend 2018 toe!

Lonkt het ondernemerschap? Ondernemen kan je leren…

Katrin Van de Water oprichtster Passion for Work business mentor

Katrin Van de Water | oprichtster Passion for Work, business mentor

Ik hoor heel regelmatig mensen in loondienst zeggen dat ze zelfstandige in bijberoep willen worden, of zelfstandigen in bijberoep zeggen dat ze de stap naar hoofdberoep willen maken… Mijn wens aan hen die zich hierin herkennen is dat ze de stap durven zetten in 2018! Ondernemerschap is zo leuk! En het is een vak, wat je kan leren! Om jou hierbij te helpen organiseer ik speciaal voor (toekomstige) ondernemers een Facebook Live op 25 januari om 20 u.  Vanuit mijn kennis en ervaring met 11 jaar ondernemerschap en het opzetten van verschillende succesvolle bedrijven, beantwoord ik je vraag. Stuur je vraag over ondernemerschap naar katrin@passionforwork.net mvv FB Live en ga op de bewuste dag om 20 u naar http://www.facebook.com/passionforwork.

 

8 tips om er je beste jaar ooit van te maken!

8 tips om er je beste jaar ooit van te maken!

Exact een jaar geleden gaven we je 8 concrete tips om van 2017 een succesvol jaar te maken. Nu is het een mooi moment voor reflectie: wat heb jij met deze tips gedaan? Welke heb jij toegepast en kloppen jouw antwoorden nog met wat je toen hebt opgeschreven?

Hieronder een overzicht met 8 tips:

Passion for Work - Wat zijn je successen van het afgelopen jaar.png

1.Wat zijn je successen van het afgelopen jaar?

Schrijf gedurende 5 minuten 10 zaken op waar je trots op bent wat je bereikt hebt in het afgelopen jaar.

Het kan je helpen om je verschillende levensdomeinen onder de loupe te nemen:

 • werk
 • financiën
 • relatie/gezin
 • persoonlijke ontwikkeling
 • sociale contacten
 • gezondheid
 • bijdrage aan de samenleving

Stel jezelf de vraag:
Wat heb je geleerd, hoe ben je gegroeid, welke uitdagingen heb je aangepakt, welke nieuwe dingen heb je gedaan…?

Passion for Work - Deel je successen van het afgelopen jaar

2.Deel je successen van het afgelopen jaar

Het is heel leuk om deze oefening met een dierbare vriend(in) of met je partner te doen. En je successen te delen met hem/haar. En te luisteren naar de successen van de ander!

Stel jezelf de vraag:
Heb ik successen van mezelf en/of anderen gedeeld? Heb je het nog niet gedaan? De feestdagen zijn daar een ideaal moment voor. Je bent samen met jouw dierbaren… Het is goed om stil te staan bij wat je hebt bereikt.

Passion for Work - Voel dankbaarheid

3.Voel dankbaarheid

We focussen zo vaak op wat er niet goed gaat. Voel hoe het is om al deze zaken bereikt te hebben! Wees dankbaar…

‘Whatever you appreciate and give thanks for will increase in your life’
(Sanaya Roman)

Stel jezelf de vraag:
Waar ben jij dankbaar voor geweest in 2017? Schrijft deze zaken voor jezelf eens op.

Passion for Work - Vier feest

4.Vier! Feest!

Bedenk hoe jij je successen van dit jaar wil vieren, eventueel samen met die dierbare vriend(in)/partner. Dit is een goede manier om je enthousiasme aan te wakkeren en jezelf te motiveren om nieuwe plannen te maken, om komend jaar voor te bereiden.

Stel jezelf de vraag:
Welke successen heb je gevierd en hoe? Welke nieuwe successen wil je gaan vieren in het komend jaar?

Passion for Work - Droom groot

5.Droom groot!

Stephen Covey zegt : ‘Begin met het einde eerst. Want pas als je weet hoe dat eruit ziet, kan je bij het begin beginnen’.

Wat wilde jij eind 2017 bereikt hebben op de hierboven vermelde levensgebieden? En wat wil je in 2018 bereiken?

Schrijf dit op, hoe concreter hoe beter! ‘Als we niet weten naar welke haven we koers zetten, is geen enkele wind gunstig’ (Seneca)

Stel jezelf de vraag:
Wat heb je opgeschreven en in hoeverre heb je dit bereikt? Wat wil je in 2018 bereiken?

Passion for Work - Visualiseer

6.Visualiseer

Je kan een dreamboard maken van hoe jij wil dat jouw jaar eruit ziet. Je verzamelt allemaal foto’s en eventueel woorden die passen bij de doelen op je 7 levensgebieden en hangt dat op een plaats in je huis waar je regelmatig passeert.

Stel jezelf de vraag:
Hoe zag jouw dreamboard eruit? Kijk je er nu ook nog hetzelfde tegenaan of is er wat veranderd op een van de 7 levensgebieden?

Passion for Work - Deel

7.Deel

Bespreek je doelen op de 7 levensgebieden en je dreamboard met die dierbare vriend(in), je partner. Door je doelen helder te hebben kan jij veel beter focussen, weet je waar je naar toe wil en waar je ja en nee tegen kan zeggen…

Stel jezelf de vraag:
Met wie heb jij jouw dreamboard gedeeld? Herhaal deze opdracht eens tijdens de feestdagen, kijk of de uitkomsten van het gesprek nog hetzelfde zijn.

Passion for Work - Maak een plan

8.Maak een plan

Wat heb jij nodig om je doelen te realiseren? Wie of wat kan je helpen? Wat ga je doen? Nu, in 3, 6, 9 maanden? Hoe ga je jezelf belonen als je je doelen gehaald hebt?

Bespreek dit op geregelde tijdstippen met je vriend(in), partner en stimuleer elkaar…

Stel jezelf de vraag:
Klopt jouw plan? Heb jij gedaan wat je hebt opgeschreven? Wat is het resultaat hiervan?

Exact een jaar later stellen we je de vraag wat je met deze 8 tips hebt gedaan. Zoals punt vijf, welke koers heb je afgelopen jaar gevaren? Klopt dit met wat je op hebt geschreven? Heb jij al je doelen in 2017 bereikt?

Nog niet alles eruit gehaald wat er in zit? En wil jij je professionele situatie in 2018 verbeteren? Bekijk dan hier ons aanbod. We helpen je graag.

Je kan bij ons terecht met loopbaancheques en KMO-portefeuille. Door inzet van je loopbaancheques ontvang je 8 u coaching voor €80 (werkelijke waarde is €1100, Vlaamse subsidie), ook voor zelfstandigen!

Contacteer ons voor een gratis telefonisch kennismakingsgesprek met een Passion for Work-coach in je buurt!

Stress? Luister Dan Naar De Top 10 (bewezen!) Ontspannende Muziek

Stress? Luister Dan Naar De Top 10 (bewezen!) Ontspannende Muziek

De telefoon blijft maar rinkelen. Je inbox zit vol ongeopende e-mails. Je to-do lijstje kent geen einde. Stress! Wat nu? Het liefste zou je je even op een tropisch eiland zitten om je hoofd leeg te maken, maar dat is nu even geen optie. Wat wel kan? Even een momentje totale ontspanning met wetenschappelijk bewezen anti-stress muziek.

Er wordt al 100 jaar lang onderzoek gedaan naar de effecten van muziek op stress en ontspanning. Wat is er in al die tijd ondervonden? 2 belangrijke punten:

 1. Muziek in majeur laat de bloeddruk stijgen, mineur laat het dalen.
  Dit blijkt uit onderzoek van Hyde en Scalapino uit 1918. Het is misschien niet een verrassende conclusie, althans niet voor diegenen die een instrument bespelen. Een mineur-akkoord klinkt minder ‘up-beat’ dan een majeur-akkoord. Muziek gespeeld in een mineur-akkoord zorgt er dus voor dat je bloeddruk daalt, waardoor je hartritme daalt, met als gevolg dat je lichaam zich ontspant. Majeur klinkt ‘vrolijker’ en heeft dus het tegenovergestelde effect. Dit betekent niet dat alle mineur-liedjes zware kost zijn, er zijn ook vrolijke nummers met mineur-akkoorden.
 2. Het tempo heeft invloed op ademhaling en ontspanning.
  Het meest recente onderzoek stamt uit 2005 en komt van de wetenschapper Bernardi. Dit onderzoek bevestigt min of meer een eerder onderzoek uit 1923 van Dirensens, namelijk dat het tempo van muziek de ademhaling beïnvloedt, en dus je staat van ontspanning. Rustige muziek met een langzaam tempo zorgt ervoor dat je onbewust je ademhaling aanpast. Wil je dus meteen ontspannen, dan kies je het best voor een nummer met een laag tempo. Het beste is om naar muziek te luisteren met ongeveer hetzelfde tempo als je hartslag in rusttoestand – zo’n 60 bpm (beats per minute).

Neurowetenschappers en musici hebben de handen ineengeslagen om een Top 10 samen te stellen van muziek die je helpen te ontspannen. De Britse band Marconi Union is het gelukt om, door de conclusies van de bovengenoemde onderzoekers, hét meest ontspannende nummer ooit te maken. Deze heeft alle ingrediënten (lees: wetenschappelijke bewijzen) gecombineerd in het nummer ‘Weightless’ – uiteraard de #1 van de Top 10.

Hersenscans hebben laten zien dat dit nummer tot diep in je brein werkt en voor totale ontspanning zorgt. Het is zelfs zo effectief dat het wordt afgeraden om het te beluisteren als je bijvoorbeeld autorijdt, je bent dus gewaarschuwd.

Pak even 15 minuten voor jezelf, 8 voor het nummer ‘Weightless’ en ten minste 7 minuten om daarna in stilte te blijven zitten – dan ben je weer opgeladen en kan je je to-do, mails en telefoontjes afhandelen.

De Top 10 Anti-Stress Muziek:

 1. Marconi Union – Weightless
 2. Airstream – Electra
 3. DJ Shah – Emllomaniac (Chill Out Mix)
 4. Enya – Watermark
 5. Coldplay – Strawberry Swing
 6. Barcelona – Please Don’t Go
 7. All Saints – Pure Shores
 8. Adele – Someone Like You
 9. Mozart – Canzonetta Sull’Aria
 10. Cafe Del Mar – We Can Fly

Heb jij last van stress? Is dit werkgebonden? Dan is loopbaancoaching misschien iets voor jou? We leren je hoe je weer energie krijgt van je werk. Bekijk ons programma ‘In 5 stappen weten wat ik wil’ en maak je carrièrepaspoort op. Dit programma komt in aanmerking voor loopbaancheques, waardoor je 8 u coaching krijgt voor €80. Vraag een gratis telefonisch kennismakingsgesprek met een Passion for Work-coach in je buurt.

Doe jij wel de juiste dingen professioneel, vroeg een lezer me…

Doe jij wel de juiste dingen professioneel, vroeg een lezer me…

In het eZine van vorige keer schreef ik dat ik enkele dagen vrij had genomen om bewust af te schakelen en dat ik voelde hoe mijn batterijen hiervan oplaadden en hoe ik mijn enthousiasme terug vond…

Een lezer stuurde me daarop een mail met: “Bijzonder om te lezen. Eerlijk en kwetsbaar. Mooi. Anderzijds, als jij je energie en enthousiasme verliest, doe je dan de juiste dingen professioneel? Zelf verlies ik die namelijk niet”.

In het filmpje vertel ik dat het antwoord te nuanceren is:

 1. Ik ontdekte de afgelopen maanden meer dan ooit wat het effect van je omgeving is op je energie. Omring je met A-spelers, zowel privé als professioneel! Ik schreef  eerder een artikel over het belang van goede supporters.
 2. Werken is leuk, erg leuk maar er is meer dan dat. Balans is belangrijk. Ik schreef eerder een artikel over de valkuil van passie.
 3. Wat nu je droombaan is, is het misschien volgend jaar niet meer. Ook werk heeft een houdbaarheidsdatum, dus sta er bewust bij stil of jij nog met de juiste dingen bezig bent. Ik schreef er eerder dit artikel over.
 4. Omring je met coaches op terreinen die je energie kosten. Zo heb ik een relatiecoach, een gezondheidscoach, een financieel adviseur, een fashioncoach… Je leest er hier meer over.

Voel jij dat het echt je werk is wat ervoor zorgt dat je batterijen leeg geraken? Bekijk dan zeker ons programma ‘In 5 stappen weten wat ik wil’. Dit programma komt in aanmerking voor loopbaancheques (ook voor zelfstandigen), waardoor je 8 u coaching krijgt voor €80. Contacteer ons voor een gratis telefonisch kennismakingsgesprek  met een Passion for Work-coach in je buurt.

Graag tot kijk!

Groeten,
Katrin en het Passion for Work-team

PS Je kan mijn Ibiza-avontuur volgen op www.facebook.com/passionforibiza.

[Podcast] Jan Jacobs interviewt Katrin Van de Water over haar werk en…

[Podcast] Jan Jacobs interviewt Katrin Van de Water over haar werk en…

Onlangs interviewde Jan Jacobs me over mijn werk en leven in het kader van zijn reeks ‘Hoogvliegers’, waarbij hij bekende en minder bekende mensen met een opmerkelijke missie bevraagt. Hij wil namelijk weten hoe ze een sprankelend en betekenisvol leven leven….

Ik voelde me vereerd en maakte graag tijd.

We hadden het onder andere over:

 • hoe ik begon met Passion for Work
 • de burn-out die ik kreeg op mijn 29ste
 • hoe ik erin slaag om 2 weken per maand op Ibiza te wonen
 • hoe je ervoor kan zorgen dat werk nooit meer voelt als werken
 • wie mijn rolmodellen zijn
 • welke boeken ik graag lees
 • de formule van Einstein die je helpt om je missie helder te krijgen…

Wil jij ook energie krijgen van je werk?

Dan raad ik je aan om met de formule van Einstein aan de slag te gaan en ons programma ‘In 5 stappen weten wat ik wil’ te volgen. Dit programma komt in aanmerking voor loopbaancheques waardoor je 8 u coaching krijgt voor €80 (ook voor zelfstandigen). Contacteer ons voor een gratis telefonisch kennismakingsgesprek met een Passion for Work-coach in je buurt!

Onze filosofie
We werken vanuit de filosofie van Personal Branding. Wat dit is, waarom het steeds belangrijker wordt en hoe je er zelf mee aan de slag kan, lees je in het gratis eBook Personal Branding, wat je ontvangt door je naam en mailadres hieronder in te vullen.

Hoe ‘The Artist’s Way’ Passion for Work-collega Ruth Verhasselt naar haar droomjob leidde..

Hoe ‘The Artist’s Way’ Passion for Work-collega Ruth Verhasselt naar haar droomjob leidde..

Enkele jaren geleden combineerde ik een halftijdse job als orthopedagoge in het onderwijs met het werken in onze praktijk Espazo. Toch voelde ik ergens dat het niet helemaal was wat ik écht wilde… Maar de durf ontbrak me om volledig voor mijn droom te gaan.

In september 2015 volgde ik de cursus The Artist’s Way (gebaseerd op het gelijknamige boek van Julia Cameron).  Niet zomaar een cursus, maar een traject dat me uitdaagde, deed stilstaan, denken en voelen, het kind in mezelf terug wakker maakte. Het bracht me dichter bij mijn dromen en waar ik voor wilde gaan in mijn leven, los van wat anderen dachten. Mijn droom was…om volledig zelfstandige te worden!

Hoe bracht The Artist’s Way mij nu dichter bij mijn droomjob?

 1. Ik durfde mijn intuïtie meer te volgen en te vertrouwen. Te vertrouwen op wat ik zélf wilde en niet altijd te doen wat er van mij verwacht werd.
 2. Ik besefte meer dan ooit dat ik in een gouden kooi zat (in het onderwijs gaat het dan niet over een bedrijfswagen of een laptop :-), maar eerder over de vakanties, de vaste benoeming, een goed pensioen…
 3. Tijdens het schrijven merkte ik dat ik vaak schreef over waar ik geen energie van kreeg in mijn job. Door het schrijven kwamen er meer ideeën en durfde ik na te denken hoe het zou zijn als ik Espazo meer zou kunnen uitbouwen:
  – wat ik graag zou doen
  – hoe ik mijn talenten meer kon inzetten
  – waar ik zelf energie uit haalde
 4. Ik las tijdens die periode ook in het tijdschrift Flow over wat mensen op hun sterfbed dachten:
  – dat ze eerder spijt hadden van wat ze niét dan van wat ze wél hadden gedaan
  – dat ze meer hun passie zouden volgen
  – dat ze minder zouden hebben gewerkt
  – dat ze beter voor zichzelf zouden zorgen
  – dat ze meer risico’s zouden nemen…
 5. Ik leerde dat kleine stapjes gewoon werken… Maar dat het soms ook gewoon nodig is om te geloven, vertrouwen en de sprong te wagen… Eén van de motto’s uit het boek: ‘Spring en het vangnet verschijnt’.
 6. Een andere deelneemster vertelde dat je pas volledig voor je zelfstandige praktijk kan gaan als je je hoofdberoep in loondienst stopzet.
 7. Ik leerde te gaan voor mijn kleine en grote dromen (en startte in september eindelijk met mijn blijeblog.
 8. Ik kreeg meer voeling met welke waarden ik écht belangrijk vond in mijn werk: eigen tijdsindeling, afwisseling, samenwerken met anderen, zelfontplooiing en erkenning.
 9. Ik besefte ook meer dan ooit dat het leven te kort is om teveel dingen te doen die energie vreten. Ik wilde ook niet zoveel meer van hier naar daar rushen en wilde een job die te combineren was met ons gezinsleven en het zorgen voor 3 kleine kinderen. Maar vooral: Ik wil doen wat ik graag doe!

Omdat ik zelf gevoeld heb dat de cursus iets met me deed, zijn we in Espazo zelf gestart om The Artist’s Way te geven in het najaar. En kijk, geloof het of niet, tijdens die periode solliciteerde ik bij Passion for Work en startte ik als freelancer bij hen. Wat ik een jaar geleden droomde, werd werkelijkheid. Ik waagde de sprong en kan nu zeggen dat ik een job doe waar ik mijn talenten kan inzetten, een job die me energie geeft.Andere mensen aanspreken op hun talenten en kleine stapjes zien zetten, vind ik enorm boeiend en geeft me veel voldoening. Ik ben ervan overtuigd dat het energie geeft als je weet wat je goed kan en graag doet!

Werken bij Passion for Work is voor mij een logische stap om de ervaring die ik reeds heb opgebouwd rond het talentgericht werken, nog meer toe te passen. Ik geloof in de kracht van kortdurende coachings en vind het boeiend om met mensen op weg te gaan en hen te inspireren.

En jij?

Als jij de energie die je krijgt van je WERK een cijfer geeft van 0 tot 10, op welk cijfer kom je dan uit? Voel je al langer dat je iets anders wil, maar doe je er niets aan? Misschien voel je dat het tijd is voor actie!

Wil je professioneel iets anders, maar weet je niet wat? Neem deel aan het programma ‘In 5 stappen weten wat ik wil’
Stap voor stap ga je je carrièrepas opmaken. Je gaat in kaart brengen wat je talenten zijn, wat je wil ontwikkelen, wat voor jou belangrijk is en welke beroepen passen bij je persoonlijkheid, zodat jij met een heldere focus en energiek het nieuwe jaar in kan! Jij gaat ontdekken waar je ‘ja’ op wil zeggen, en wat een ‘nee’ wordt, gewoon omdat het niet bij je past…

Dit programma komt in aanmerking voor loopbaancheques, waardoor je 8 u coaching krijgt voor €80 (Vlaamse subsidie, werkelijke waarde is €1.100). Neem contact met ons op voor een gratis telefonisch kennismakingsgesprek. Je vindt zeker  een Passion for Work-coach in je buurt.

Onze filosofie
We werken vanuit de filosofie van Personal Branding. Wat dit is, waarom het steeds belangrijker wordt en hoe je er zelf mee aan de slag kan, lees je in het gratis eBook Personal Branding, wat je ontvangt door je naam en mailadres hieronder in te vullen.

Pagina 1 van 41234